Oferta

Podstawą działalnością Biura Wycen i Obsługi Nieruchomości ARBITER jest wycena nieruchomości oraz szeroko rozumiane doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

Nasza oferta skierowana jest do: osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz banków, urzędów, sądów i innych instytucji.


Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości ARBITER świadczy usługi w zakresie:
1. wyceny nieruchomości, w szczególności:
 • gruntów (zabudowanych i niezabudowanych),
 • budynków (w tym: mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, magazynowych, gospodarczych i innych),
 • lokali (mieszkalnych i użytkowych),
 • budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 • składników rolnych i leśnych,
2. doradztwa związanego z nieruchomościami, w tym:
 • analizy rynku nieruchomości,
 • oceny opłacalności i efektywności inwestycji,
 • doradztwo przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości,

Biuro ARBITER wykonuje wyceny nieruchomości w szczególności dla celów:
 • kredytowych,
 • negocjacji ceny, ustalenia ceny wyjściowej do przetargu,
 • podatkowych i sprawozdań finansowych, amortyzacji oraz ubezpieczeniowych,
 • spadkowych, a także związanych z podziałem majątku i zniesieniem współwłasności oraz dochodzenia roszczeń przed sądem z różnych tytułów,
 • ustalenia odszkodowania za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski (tzw. mienie zabużańskie),
 • określenia odszkodowania za grunty przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne i linie kolejowe,
 • związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych,
 • wyznaczenia podstawy do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • określenia wartości poniesionych szkód z różnych tytułów,
 • naliczenia lub aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • uwłaszczenia, prywatyzacji lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu).

Biuro ARBITER sporządza również operaty szacunkowe dotyczące praw związanych z nieruchomościami, w których określana jest wysokość wynagrodzenia za:
 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustanowienie służebności gruntowej (w tym drogi koniecznej).

Oprócz w/w wycen nasze biuro opracowuje także opinie i analizy dla innych, nietypowych celów oraz indywidualnych potrzeb zamawiającego

Biuro Wycen i Obsługi      Nieruchomości ARBITER

Wojciech Kobierski     


30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 120/86

tel. 601 088 996

tel./fax 12 264 23 99

e-mail:wojciech.kobierski@interia.pl

www.wycenamienia.prv.pl


Pytanie lub informację można także wysłać z naszej strony za pośrednictwem poniższego formularza. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Treść:


© Copyright 2012 ARBITER. All rights reserved.
Powered by STUDIONCTI - NCTI - WypromujSiebie.pl - NCTI - Wydruk 3D